Kancelaria oferuje obsługę w zakresie szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego,
w szczególności:

  • sporządzanie biznesplanów,
  • analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • wycena nieruchomości,
  • doradztwo inwestycyjne w nieruchomościach,
  • doradztwo kredytowe,
  • pomoc w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw od produktów bankowych po rynek kapitałowy
  • opracowywanie i wdrażanie programów naprawczych w przedsiębiorstwach,
  • przygotowywanie i pomoc w realizacji przekształceń podmiotów gospodarczych