W ramach doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz usług,
w tym m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.
 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
 • reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
 • audyt podatkowy,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych,
 • doradztwo w zakresie aspektów podatkowych relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa