Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi z zakresu obciążeń publicznoprawnych związanych z pracownikami.
Do naszych obowiązków w ramach tej usługi należą:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,
 • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • badanie prawidłowości rozliczeń w ZUS,
 • pozostałe czynności wynikające z przepisów prawa pracy,
 • szkolenia BHP