Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych.

W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasza Kancelaria i są to między innymi:

  • organizacja księgowości, stworzenie i wdrożenie procedur,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.