Firma w obecnej formie prawnej działa od 2001 roku. Jest naturalną kontynuacją działalności prowadzonej wcześniej (od 1997 r.) przez właściciela jako doradcy podatkowego i rzeczoznawcy majątkowego.
Od samego początku Kancelaria prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia rachunkowości, ewidencji podatkowych oraz szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego. Dynamiczny rozwój spowodował wewnętrzne przeobrażenie Kancelarii poprzez wydzielenie stanowisk – działów zajmujących się wybranymi zagadnieniami prawa podatkowego, jak i jego poszczególnymi zakresami. Wydzielono też stanowiska specjalisty ds. płac
i ubezpieczeń społecznych oraz doradztwa gospodarczego. Rozwijana jest współpraca z partnerami – wiodącymi na rynku prawnikami w uzupełniających naszą specjalizację dziedzinach prawa.
Dzięki temu możemy kompleksowo założyć dowolny podmiot, zoptymalizować jego działalność, przekształcić go lub zrestrukturyzować.
Od 2006 roku nastąpiła zmiana siedziby Kancelarii. Nowa siedziba mieści się
we własnym obiekcie w Tarnowie przy ulicy Powstańców Warszawy 39.
Pozwala to dostosować standardy biura do potrzeb klienta.